Dzisiaj jest:
Nauczanie zdalne
Twoje Menu Jesteś tutaj: BibliotekaRegulaminyRegulamin udostępniania i użytkowania nieodpłatnych podręczników

Biuletyn Informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać
najnowsze informacje o naszej
szkole dodaj swój adres e-mail


Regulamin udostępniania i użytkowania nieodpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych1 przez uczniów

Szkoły Podstawowej nr 100

 

 

 1. Podręczniki, materiały edukacujne i materiały ćwiczeniowe są własnością szkoły. Gromadzone są w bibliotece szkolnej, która prowadzi ich ewidencję.

 2. Podręczniki i materiały edukacujne przewidziane są do użytkowania przez okres 3 lat.

 3. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wypożyczane są uczniowi w bibliotece szkolnej przy współpracy z nauczycielem uczącym danego przedmiotu na jeden rok szkolny.

 4. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 7.

 5. Jeśli podręcznik składa się z kilku części, uczeń wypożycza jedną, aktualnie używaną część, jednocześnie oddając część już wykorzystaną.

 6. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 7. W przypadku zmiany szkoły, uczeń jest zobowiązany zwrócić przed swoim odejściem wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

 8. Uczeń ma obowiązek dbać o stan wypożyczonych podręczników i innych materiałów, chronić przed zniszczeniem lub utratą. Ma obowiązek je obłożyć, a w metryczce lub na okładce wpisać swoje imię i nazwisko oraz rok szkolny. W podręczniku nie wolno dokonywać żadnych innych zapisów lub zaznaczeń.

 9. Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu sprawdza, czy wszyscy uczniowie mają podręczniki oraz czy są one obłożone i podpisane.

 10. Na koniec roku szkolnego nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do dokonania przeglądu stanu podręczników, ustalenia, którzy uczniowie powinni podręcznik odkupić oraz poinformowania o tym bibliotekarza.

 11. Zniszczony lub zgubiony podręcznik (materiał edukacyjny) uczeń jest zobowiązany odkupić lub zapłacić za zniszczony podręcznik. Jeśli uczeń klas IV-VIII tego nie uczyni, przed końcem roku szkolnego otrzymuje od 5 do 20 punktów ujemnych (par. 51 ust. 11 pkt 8 statutu szkoły).

 12. Nauczyciele i wychowawcy klas zapoznają uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem.

 13. Regulamin dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkoły w zakładkach „Dokumenty szkolne” i „Biblioteka”.

 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.

 

 

1Materiały ćwiczeniowe – zeszyty ćwiczeń.

Materiały edukacyjne – materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczania, mające postać papierową lub elektroniczną.

 

.


 facebook

 

 

 

 
Konto szkoły
 
29 1030 1508 0000 0005 5033 8068